75 שניות של קשר

עיצוב בתנועה המבוסס על הציורים שלי.
עיפרון על הנייר, AfterEffects, CoolEditPro