ליאת ורהפטיג ארן

עיצוב אתר לפסיכולוגית המבוסס על מערכת ניהול תוכן.
קונספט מינימליסטי נבחר לצורך לשים דגש על התכנים החשובים,
איור נוצר לצורך הבעת אמפתיה ורגש.
PhotoShop, Illustrator, HTML, CSS.
לקוח: ליאת ורהפטיג ארן

personal site design and construction
personal site design and construction