NextVid - רשת חברתית להחלפת ויצירת רשימות מוזיקה ווידאו.

NextVid - פרויקט גדול של רשת חברתית המציע לגולשים אפשרות ליצור, לשלב ולשטף רשימות של מוזיקה ווידאו המועדפים דרך מערכת. משלף שיטוף עם יו טיוב. עיצוב אתר, עיצוב לוגו, עיצוב ממשקים ועמודים סטטיים, דינאמיים, עיצוב נגנים ואיקונים.
FreeHand, Flash, PhotoShop
לקוח : נקסט ויד

עיצוב לוגו - קונספט מבוסס על שילוב של שני אלמנטים מרכזיים בפעילות של האתר - "נגן" ו-"עצור".

ממשק ואיקונים - מבחר של אלמנטים גראפים ועיצוב נגנים של האתר.

אתר בגרסת "בטא":

גרסה ראשונה, מסכים: