ראש השנה

חוויה אינטראקטיבית, הגולש "אוסף" חוויות דרך בחירת איקונים מהתפריט וצופה בחוויות
רעיון, עיצוב, אנימציה, ותכנות
Flash, AS, FreeHand.

צפייה בפרויקט